Wpłaty na nasz rachunek prosimy dokonywać na poniższe konto:

HARY - esklep AGGI
ul. Przewóz 34,
30-716 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A.
BIC / SWIFT code: BREXPLPWMBK
IBAN
PLN: PL47 1140 2017 0000 4102 0342 1237
EUR: PL90 1140 2017 0000 4112 0061 5674
USD: PL15 1140 2017 0000 4112 0061 5666

W przypadku wpłat z poza Polski:
należy zaznaczyć, aby koszty przelewu były pokrywane wyłącznie przez zleceniodawcę (OUR)