wszelkie prawa zastrzeżone | all rights reserved

.

 

Regulamin sklepu internetowego AGGI
 


Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza, iż zapoznał się on z poniższym regulaminem
i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.A. Warunki ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma AGGI ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków, NIP 628-185-99-11, REGON 351383874.
2. Sklep internetowy AGGI znajduje się w sieci internet pod adresem http://sklep.aggi.pl, zwany dalej e-Sklepem.
3. Kontakt drogą elektroniczną (e-mail) z e-Sklepem odbywa się pod adresem esklep@aggi.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4. Adres korespondencyjny e-Sklepu to: AGGI, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków. Adres ten jest jednocześnie adresem, na który należy wysyłać zwroty (z dopiskiem „- dział zwrotów”) oraz reklamacje (z dopiskiem „- dział reklamacji”) - pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy.
5. Wymagania dotyczące urządzenia i oprogramowania za pośrednictwem, którego można poprawnie korzystać ze strony e-Sklepu:
- przeglądarka internetowa obsługująca język HTML z obsługą stylów CSS
- możliwość włączenia i obsługi plików cookies
- możliwość uruchamiania skryptów w języku JavaScript
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 piksel
6. Strona e-Sklepu używa plików cookies w celu poprawnego działania, zapewnienia lepszego prezentowania treści, wygodniejszej obsługi oraz w celach statystycznych. Jeśli pliki te nie zostaną zablokowane przez odwiedzającego, oznacza to zgodę na ich zapisywanie i używanie w jego urządzeniu. Można samodzielnie zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

B. Składanie zamówienia
1. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej Klientem.
2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza, który Klient wypełnia podczas przeglądania wykazu towarów w e-Sklepie. Wyboru asortymentu dokonuje się po przez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka", który znajduje się na stronie produktu.
3. Aby sfinalizować składanie zamówienia, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Podanie danych będzie się odbywać przy pomocy formularza, który pojawi się w jednym z kroków składania zamówienia. Zbierane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres zamieszkania (siedziby) / dostawy, adres e-mail, numer telefonu Klienta.
4. Składanie zamówienia może się odbywać przy pomocy założonego indywidualnego konta Klienta w e-Sklepie (rejestracja) lub może się odbywać bez rejestracji.
5. W przypadku, gdy dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
6. Złożone zamówienie może wymagać zatwierdzenia ze strony obsługi e-Sklepu. W takim przypadku dalsze kroki realizacji zamówienia, zostaną odblokowane po zatwierdzeniu zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia, może być konieczne w celu weryfikacji dostępności i/lub rezerwacji towaru.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy lub w dzień roboczy po godzinie 12:00, będą rozpatrywane (zatwierdzane i realizowane) na następny dzień roboczy.
8. Zatwierdzenie i finalizacja zamówienia oznacza przyjęcie do wiadomości obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy e-Sklepem a Klientem.

C. Płatność
1. Należność za dane zamówienie jest równa sumie wartości wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów dostawy.
2. Płatności za zamówienie można dokonać:
a) przy odbiorze zamówienia (przesyłka za pobraniem)
b) przelewem na konto bankowe (przedpłata)
c) za pomocą płatności elektronicznych (e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa)
3. Dostępne metody płatności dla podanych adresów dostawy będą widoczne podczas składania zamówienia.
4. Rozliczenia transakcji przy użyciu płatności elektronicznych (internetowych) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
5. Termin zapłaty za złożone zamówienie z przedpłatą, wynosi 3 dni robocze.
6. Jedynym poprawnym numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest:

AGGI
ul. Przewóz 34,
30-716 Kraków
Alior Bank:  PL16 2490 0005 0000 4000 9513 2503

D. Realizacja zamówienia
1. Zamówienie będzie zrealizowane w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zamówienie na naszym rachunku bankowym lub potwierdzenia przesyłki z płatnością przy odbiorze.
2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą firmy kurierskiej DPD. Kupujący ponosi koszty dostawy, które są podane przed złożeniem zamówienia. Koszt przesyłki oraz przewidywany czas dostawy jest podany w cenniku przesyłek - dostawa na terenie Polski.
3. Wysyłka zamówienia jest realizowana zazwyczaj do 24h od zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia przesyłki za pobraniem. Termin wysyłki może zostać wydłużony, jeżeli status produktu wskazuje na dłuższy termin dostawy lub w sytuacji problemów z dostarczeniem towaru – w takim przypadku, e-Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie wysyłki.
4. Anulowanie zamówienia
Obie strony mogą anulować zamówienie w przypadku gdy:
a) Kupujący nie wpłacił należności za zamówienie w określonym terminie od otrzymania potwierdzenia.
b) braku określonego asortymentu
c) na życzenie Klienta, jeżeli zamówienie nie zostało opłacone i/lub wysłane.
d) braku możliwości zweryfikowania danych Zamawiającego
5. e-Sklep zastrzega możliwość kontaktu z Klientem przed wysyłką w celu potwierdzenia zamówienia z płatnością przy odbiorze.
6. Klient oraz e-Sklep, odpowiadają za dopełnienie obowiązków wynikających z zawartej umowy. Klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty oraz do odebrania przesyłki zgodnie z wybraną formą dostawy. E-sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi prawidłowe zamówienie zgodnie z wybraną formą przesyłki.

E. Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia sprzedawanych rzeczy bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady na podstawie rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Reklamacje przyjmowane są pod adresem: AGGI – dział reklamacji, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków
4. Procedura reklamacyjna
a) Klient może składać reklamację dotyczącą zawartej umowy pod adresem esklep@aggi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny podany w punkcie E3
b) zgłoszona reklamacja powinna zawierać:
 - imię, nazwisko (nazwa), adres oraz e-mail
 - datę zawarcia umowy
 - opis reklamowanej niezgodności lub wady
 - żądania Kupującego
 - wszelkie okoliczności dotyczące reklamacji w celu określenia jej zasadności
 - dowolny dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w e-Sklepie
 - jeśli zgłoszenie reklamacyjne zawiera błędne lub niekompletne dane, Sprzedawca zwraca się do Klienta o uzupełnienie i poprawienie wskazanych nieścisłości
c) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania poprawnego zgłoszenia.
5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie postępowania znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Konsument ma możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR stanowi kompleksowy punkt obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporu związanego z umową wynikającą ze sprzedaży internetowej lub świadczonej usługi. Platforma znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr


F. Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (AGGI – dział zwrotów, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Wzory formularzy - reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy, można pobrać na stronie e-sklepu w zakładce "Dokumenty".
4. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. e-Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwracaną rzecz należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym e-Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
11. Obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku niewykonania przez drugą stronę zobowiązania w terminie 14 dni.

G. Promocje
1. E-sklep może wprowadzić, zmienić lub odwołać w dowolnym momencie promocje na towar lub przesyłkę.
2. Promocje będą określone stosownym regulaminem promocji. W treści regulaminu będzie określony zakres, sposób przyznawania profitów oraz czas trwania promocji.
3. Jeżeli regulaminy nie stanowią inaczej, to regulamin promocji stosuje się w pierwszej kolejności.
4. Poszczególne promocje łączą się, jeśli w ich regulaminach nie zostało to zastrzeżone.

H. Zastrzeżenia prawne
1. Wszystkie ceny podane w e-Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Klient za zakupiony towar otrzymuje rachunek. Rodzaj rachunku określa Klient podczas składania zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT na firmę, należy podać nazwę firmy oraz numer NIP.
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
4. Zespół e-Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia przedstawione na stronach sklepu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego towaru w zakresie prezentowanych kolorów, z powodu różnych parametrów i ustawień urządzeń wyświetlających po stronie Klienta.
5. Parametry i właściwości towaru mogą ulec zmianie, a informacja o nich jest umieszczona na stronie produktu.
6. Wszystkie opisy produktów oraz zdjęcia na stronach e-Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody firmy AGGI.
7. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia. Gwarantujemy, iż w żaden sposób nie zostaną przekazane lub sprzedane osobom trzecim.
8. Klient może wyrazić dobrowolnie oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klienta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma AGGI z siedzibą w Krakowie przy ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków.
9. Klient składając zamówienie w e-Sklepie, akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
10. e-Sklep zastrzega możliwość zmiany regulaminu, które będą ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej.
11. Sprawy nie ujęte w tym regulaminie regulują odpowiednie przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz Kodeks Cywilny.

 


Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia lepszego prezentowania treści, wygodniejszej obsługi oraz w celach statystycznych. Jeśli nie Zablokujesz tych plików, oznacza to zgodę na ich zapisywanie i używanie w Twoim urządzeniu. Można samodzielnie zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.